Catégorie:Abótami na 1942

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki

Bikakoli o molɔngɔ́ ya bilɔkɔ ya loléngé mɔ̌kɔ́ « Abótami na 1942 »

Cette catégorie comprend 2 pages, dont les 2 ci-dessous.