Catégorie:Abótami na 1942

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki

Bikakoli o molɔngɔ́ ya bilɔkɔ ya loléngé mɔ̌kɔ́ « Abótami na 1942 »

Cette catégorie comprend 3 pages, dont les 3 ci-dessous.