Discussion:Bobɔngɔ́ bwa Kinsásá

Útá Wikipedia.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Bobɔ́ngɔ tǒ bobɔngɔ́ ?[kobɔngisa mosólo]

Kawata Ashem Tem akomákí bobɔngɔ́. --Moyogo 14 apríli 2011 à 13:50 (UTC)

Nakobóngola nkómbó ya ekakoli na Bobɔngɔ́ bwa Kinsásá : nkómbó bobɔngɔ́ (esíká ya mayɛ́lɛ, ya makanisi, b.n.b.) eútí bɔngɔ́. ---Moyogo 17 apríli 2011 à 08:52 (UTC)