Aller au contenu

Mbuta ya Yésu-Krísto o likoló

Útá Wikipedia.
*
Ekeléziya ya Mbuta na Yeruzalemi

Mbuta ya Yésu-Krísto o likoló (Latina Ascensio Domini, Ligresi ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου) ezalí eyenga ya baklísto. Ezalí mikɔlɔ zómi yambo ya Pantekote.

Biblíya[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Nsango Malámu ya Marko[kokoma | kobɔngisa mosólo]

«Tango Nkolo Yesu asilisaki koloba na bango, amemamaki na likolo, mpe avandi na loboko ya mobali ya Nzambe.» (Marko 16, 19)

Nsango Malámu ya Luka[kokoma | kobɔngisa mosólo]

«Sima, Yesu amemaki bango na libanda ya vile kino na bapembeni ya Betania. Atombolaki maboko likolo mpe apambolaki bango. Mpe tango azalaki kopambola bango, abandaki kotika bango mpe amemamaki na Likolo. Sima ya kokumbamela ye, bazongaki na Yeruzalem na esengo monene. Bazalaki tango nyonso na Ndako ya Nzambe, mpe bazalaki kopambola Nzambe.» (Luka 24, 50-53)

Misála ya Bantoma[kokoma | kobɔngisa mosólo]

«Kasi bokozwa nguya, tango Molimo Mosantu akokitela bino; mpe bokozala ba temwe na ngai na Yeruzalem, na Yudea mobimba, na Samariya, mpe kino na suka ya mokili. Sima ya koloba makambo oyo, Yesu amemamaki na Likolo na tango bazalaki kotala ye; mpe lipata ezipaki ye na miso na bango. Lokola bazalaki kaka kotala na likolo ndenge Yesu azalaki komata, na mbala moko bato mibale balataki bilamba ya pembe batelemaki pembeni na bango mpe balobaki: Bato ya Galileya, mpo na nini botelemi awa mpe bozali kotala na likolo? Yesu oyo amemami kati na bino mpo na kokende na Likolo, akozonga kaka ndenge bomoni ye akeyi na Likolo.» (Misála 1, 8-11)

Galerie[kokoma | kobɔngisa mosólo]