Pages en impasse

Bipeseli byangó bizalí o mobómbisi-lombángu mpé bikokí kozala ya lɛlɔ́ tɛ̂. Bizalí bya 10 dɛsɛ́mbɛ 2023 à 12:44. A maximum of 5 000 results are available in the cache.