Wikipédia:Molɔngɔ́ ya bayangeli

Útá Wikipedia.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

4. Popol KAYEMBE

Mbote na yo! Nazali na makambo mibale ya kotalisa : - Soki tolingi tosala Enclyclopédie ya liboso na lingala, esengeli to pona lingala nini tolingo pona kosolola. Toyebi ete lokola mitindo mizali te, lingala e keyi mbangu mpenza mpe ekomi ba ndenge ebele, tozali na lingala ya Makanza mpe lingala oyo ezali kolobama na mboka mobimba, mpe azali mosika te na oyo ya Congo-Brazza. Lingala ya liboso ezali mpasi mingi mpe ba mingi toyebi yango te, ba oyo bayebi yango baza nde moke koleka. Soki tolingi se koloba yango, toko kende mosika te. Tokoki mpe kosalela nyonso mibale. Tosangisa yango mpo tosala lokota ya makasi. - Kokoma lingala ya Makanza na Olodinatele (ordinateur) ezali mpasi mingi mpona ba klavue (clavier) ezali te mpe ekobima lelo te. Nakasi mpona nga, esengeli toloba lingala oyo ya pete, oya bato nyonso bayebi mpe oyo eza pete pona kokoma soki te tokokende mosika te. Nalingi mpe nakoma Mokengeli, nto Adiminisatele (Administrateur). Popol KAYEMBE (popolkayembe.blogspot.com)