Zardɛ

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki

Elanga (boyíké bilanga) tǒ Zardɛ Esíká ebɔngama mpó na kolɔ́na.

Elanga na Azía[kokoma]

Elanga na Amerika[kokoma]

Elanga na Erópa[kokoma]