Abúlá

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki
Abúlá mɔ̌kɔ́

Abúlá (o latɛ́ : Papio anubis) ezalí motíndo ya makáko. Ezalí loléngé la makáko ekozalako na Afríka.