Alassane Ouattara

Útá Wikipedia.

Alassane Ouattara (abótámí o mokɔlɔ mwa yambo, sánzá ya yambo, mobú mwa 1942) azalí moí-politíki wa Kotdivual (Côte d'Ivoire). Azaláká moyángeli wa yambo wa Kotdivual bandá sánzá ya zómi na mɔ̌kɔ́, mobú mwa 1990 tíí sánzá ya zómi na míbalé mobú mwa 1993. Azalí prezidá ya lisangá lya politíki liye libêngámí Rassemblement des républicains na lifalansé.

O mobú mwa 2010, yě azalaka mɔ̌kɔ́ ya bato bábalé, elɔngɔ́ na Laurent Gbagbo, baye balukáki kíti ya bokonzi bwa Kotdivual. Ɛngɛ́bɛ́nɛ́ na komisió ya bopɔnami eye ezalí na nsɔ́mi (Commission électorale indépendante) mpé moyángeli wa yambo wa Kotdivual, mwǎna mbóka Guillaume Soro, yě asílákí kolónga bopɔnamí bwa kíti ya mokambi-ekólo ya Kotdivual na mitúya ntúku ítáno na mínei likoló lya nkámá (54%). Bikólo mingi bya molɔ́ngɔ́ mobimba bisílaka kondima elónga ya yě mpé yě alápákí ndáí (akatákí séléka) lokóla mokonzi wa mbóka mokɔlɔ mwa mínei sánzá ya zómi na mibale mobú mwa nkóto ibale na zómi (2010), kasi mokɔlɔ môná káka, lisangá liye litalí mambí ma mobéko likonzi (Conseil constitutionnel) lisakólákí Laurent Gbagbo , prezidá óyo ayambólí yě, ndé molóngi wa bopɔnami bwa kíti ya bokonzi.

Kobánda matatá mâná Laurent Gbagbo andimákí elónga ya yě tɛ́ mpé aboyákí komótíkela kítí ya bokonzi.
Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.