Amílcar Cabral

Útá Wikipedia.

Amílcar Cabral (12 Sánzá ya libwá 1924 - 20 sánzá ya yambo 1973), azalaka mokanisi ya mboka ya Gine-Bisau.

Bomoyi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Amílcar Cabral abotamaka na Bafatá o mokolo ya 12 Sánzá ya libwá 1924.

Bowéyi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Akufaka na Conakry o mokolo ya 20 sánzá ya yambo 1973.

Mazita o libanda[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Mituya ya miké[kokoma | kobɔngisa mosólo]