Bashō Matsuo

Útá Wikipedia.

Bashō Matsuo azali montoki ya Japon.

Bɔmɔi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Bashō Matsuo abotama na kombo ya Kinsaku Matsuo o mobu 1644 à Iga-Ueno.

Bowéi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Akúfaka na Osaka o mokolo ya 28 sánzá ya zomi na moko mobu 1694.

Buku[kokoma | kobɔngisa mosólo]

  • 1672. Kai oi
  • 1683. Minashiguri
  • 1687. Yimatire lesakaka
  • 1691. Basho no utsusu kotoba
  • 1692. Heikan no setsu
  • 1694. Betsuzashiki

Mazita o libanda[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Tala mpé[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Mituya ya miké[kokoma | kobɔngisa mosólo]


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.