Baskin-Robbins

Útá Wikipedia.

Baskin Robbins ezali chaîne mondiale ya salon ya glace oyo ezali na ba franchises na ba pays koleka 30. Na bisika 5800, bisika 2800 ezali na États-Unis. Ebandisamaki na 1953 na bosangisi ya ba entreprises mibale ekeseni ya glace ya Burt Baskin mpe Irv Robbins, oyo bazalaki ba bokilo. Yambo ya kosangisa yango, ba entreprises mibale ya glace ekeseni ezalaki kobengama Burt’s Ice Cream Shop mpe Snowbird Ice Cream. Snowbird Ice cream ezalaki na elɛngi 21 na ntango wana, oyo bazalaki kokumisama lokola likambo ya sika mpe ya sika.

Nsima ya kosangisa misala mibale na Baskin-Robbins, oyo na nsima ekokóma salon ya krɛmɛ oyo eyebani mingi na mokili mobimba, epusaki motó ya likambo ya ‘31 flavors.’ Baskin-Robbins ezalaki na mayele na ndenge na yango ya kosala mpo na kotya liboso ebongiseli ya kozwa échantillon —kotika bato bámeka bilei ndenge na ndenge ya krɛmɛ na mbɛki ya langi ya rozɛ tii ntango bakozwa elɛngi oyo balingi. Lisusu, Baskin-Robbins nde moto ya liboso oyo abimisaki gato ya glace epai ya bato nyonso.