Bokaboli mikɔlɔ mpó na bozwi lotilíki

Útá Wikipedia.

Bokaboli mikɔlɔ mpó na bozwi lotilíki buye babêngi na lifalansé délestage tǒ mpé na lingɛlɛ́sa Rolling blackout ezalí loléngé la kokata botíndí bwa lotilíki na ntína na mosáleli mɔ̌kɔ́ tǒ basáleli ebelé ya lotilíki mpó na kokokisa lotilíki eye esálemi na eye basáleli. Ezalí motíndo muye muzuami mpó na kopekisa bokitisi ya nguyá mpé boyei (frequence) ya lotilíki buye bukoki kokátisa lotilíki ya basáleli bánsɔ na mbálákáká.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.