Bolongwi-mɛ́i

Útá Wikipedia.

Bolongwi-mɛ́i, bomílongwibomílongoli bozalí loléngé la kotíka mpé kolongwa mosálá mɔ̌kɔ́.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.