Aller au contenu

Bosálisi:Bokokani

Útá Wikipedia.

Bokokani ezalí niní ?[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Ekakoli mɔ̌kɔ́, ba ekakoli ebelé, ndɛngέ niní okoki koluka nzela na yo ?

Bokokani óyo elakísí makambo óyo bakɛsɛ́ní o káti na bangó, kasí óyo bakokání na nkómbó.

Ndɛngέ niní kolakisa bokokani ya nkόmbό na ekakoli[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Bilɔko όyo elandi epesaka yo nzela ya kolakisa bokokani. Óyo ezalí midèlè (ndɛngέ niní ya kokotisa modèlè).

Ndɛngέ nini kosála lokásá ya bokokani[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Esengeli kokoma likoló o káti ya lokásá ya bokokani libosó ya kobakisa makambo isúsu :

{{bokokani}}

Kasí o káti ya ekakoli yɔnsɔ ekokana kokoma likoló :

{{ndoí|kolandisa nkómbó ya bokokani áwa}}

.