Chloroquine

Útá Wikipedia.

Chloroquine eza nkisi eye basalelaka mpo na komibatela mpe kobikisa malaria na bisika biye malaria etungisaka mpeza batu.[1] Lolenge songolo ya malaria, oyo ezalaka na ba souche ya resistance, mpe ba cas ya mbilinga mbilinga esengaka nkisi ya ndenge mosusu to ya kobakisa. Mbala misusu basallelak yango mpo na amibe oyo ebimelaka libanda ya mitsopo, mingayi na articulation, mpe lupus ya kotela motane. Nkisi oyo ezalaka ya komela na monoko.[1]

Ba effet secondaire oyo eyebani mingi eza nkokoso na misunyi ya nzoto, kobungisa mposa ya kolia, pulupulu, na kobeba loposo. Ba effet secondaire ya makasi eza mikakatano mpo na komona, kozokisa misunyi ya nzoto, ba crise, mpe kokoma na ba globule rouge moke. Emonani neti ezalaka na mindondo te komela yango na eleko ya zemi kasi naino bayekoli yango malamu te nakati ya ba mama ya zemi. Chloroquine ezali moko nakati ya mopiko ya ba nkisi oyo ebiangami classe 4-aminoquinoline. Esalaka mpo na lolenge ya malaria oyo emibotaka te nakati ya ba globule rouge.[1]

Bakundolaki nkisi ya Chrolorquine na mobu ya 1934.[2] Nkisi oyo ezali na Liste ya ba Nkisi ya Ntina ya Organisation Mondiale ya Santé, ba nkisi ya ntina mpeza oyo esengeli kozanga te na ba lopitalo.[3] Ezali kozwama bo générique.[1] Talo mpo na kosomba na mipiko-mipiko eza 0.04 USD.[4] Na Etats Unis talo nayango eza 5.30 USD mpo na dose moko.[1]

References[kokoma | kobɔngisa mosólo]