Aller au contenu

Compagnie des Filles de la Charité

Útá Wikipedia.
A painting of cornette-wearing Daughters of Charity by Armand Gautier (1825–1894)

Compagnie des Filles de la Charité ezalí lingomba libandisami na Santu Vincent wa Paul mpe Santu Louise de Marillac.

Na lisalisi lya Elimo Santu, Vincent wa Paul (nganga-Nzambe o mboka France (1581-1660) amoni bobola mbwa nzoto mpe bwa molimo ya ekolo ya ye mpe amipesi mobimba na lisalisi lya nzoto mpe na bosangeli Nsango Elamu na babola. Azalaki kobenga bango "Bakonzi ba biso mpe Bankumu ba biso".Mpo ya kosalisa bango abandisi "Confréries de la Charité" (1617) mpé Congrégation de la Mission to Lazaristes (1625). Na nsima akutani ye na Louise de Marillac (1591-1660). Louise asalisi Vincent o lisalisi babola.

Marguerite Naseau (1594-1633), elenge mwasi ya bilanga, asengi 'te akota o Confréries de la Charité mpo ya kosalisa o misala mike. Amikomisi na bolingo bwa solo mosaleli wa babola. Ndakisa ya ye ebendi bilenge bisusu. Bongo o mobu 1633, lingomba lya ba Filles de la Charité libandi.

Ut'o mobu 1630, Vincent wa Paul asengi na Louise de Marillac 'te alanda mpe alendisa ba Soeurs bazalaki kosala o kati ya Confréries de la Charité.

Vincent wa Paul akolisi bongo Eklezya na charisme ya sika: kosalela Kristu o kati ya babola. Ntina wana ba Filles de la Charité bakokokisa bilako bya batisimu ya bango na bokeli bilako bya bopeto,bobola na botosi.

Vincent wa Paul alingaki te 'te ba Filles de la Charité bazala "ba Religieuse" ntina 'te bakoka kozala o kati ya babola mpo ya kosalela bango. Bongo Eklezya andimi lingomba lya bango lokola "Société de vie apostolique". Vincent de Paul na Louise de Marillac balingaki 'te ba Soeurs bafanda o kati ya communauté mpo 'te basalisana o charisme ya bango ya kosalela babola mpe o bomoi bwa losambo. Vincent de Paul alingaki 'te liziba lya charisme ya bango lizala o kati ya ndako te kasi o libanda. Santu Vincent alobi : "Ndako ya bango, ndako ya batu ba mpasi, ndako ya babola..."

Compagnie des Filles de la Charité epalanganyi o mokiri mobimba.