Compay Segundo

Útá Wikipedia.

Compay Segundo azalaka moyémbi ya esanga ya Cuba.

Bomoyi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Bowéyi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Mazita o libanda[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Mituya ya miké[kokoma | kobɔngisa mosólo]