Aller au contenu

Ntángo ya molɔ́ngɔ́

Útá Wikipedia.
(Eyendísí útá Coordinated Universal Time)
Libúngútulú lya nsé na bitando bya ntángo

Ntángo ya molɔ́ngɔ́ (UTC)Ntángo ya Greenwich (GMT) (Coordinated Universal Time na lokótá Lingɛlɛ́sa) ezalí ntángo na Londoni.

  • Ntángo ya Kinsásá ezalí UTC + ngonga mɔ́kɔ́.
  • Natángo ya Lubumbashi ezalí UTC + ngonga míbalé.