Cristiano Ronaldo

Útá Wikipedia.
Ronaldo 2022
Ronaldo 2022

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ayebani mingi na kombo ya Cristiano Ronaldo to Ronaldo mpe babengaka ye mpe CR7, abotami na 5 ya sánzá ya míbalé ya 1985 na Funchal, azali mosani ya ndembo ya mokili mobimba ya Pulutugal oyo abetaka attaquant na Al-Nassr FC.

Amonani lokola moko ya basani ya malamu ya lisapo ya ndembo, ye na Léo Messi moko ya ba mibale oyo alonga mbano ya bale ya wolo mbala mitano. Atia mikano koleka 800 na bokutani koleka 1 100, ye azali bongo mosani oyo atia mikano mingi koleka wutu ndembo ebanda(FIFA). Azali mpe mosani atia mikano mingi koleka na lisanga ya balongi (ligue des champions) wuto ebanda, Ya Cupi ya Eropa, ya Réal Madrid, ya Partigali (bipayi wapi azali mokumbi wuto 2008) mpe misusu... Azali mosani ya yambo oyo alonga mbano ya Sapato ya wolo ya Eropa mbala minei.

Akoli na esanga ya Madère, akokota na eteyelo ya nembo ya "sporting clube de Portugal" na mibu zomi na moko, akotia mokoloto na ye na boyokani ya liboso ya mosala na 2002. Akosombama na Manchester United na elanga oyo elandi, akolakisa boyebi na ye na Cupi ya Eropa (Euro) 2004 kaka na mibu 19 na portigali. Akosala mbula ya ndembo kitoko na 2007-2008 na Manchester United na kolonga Ligi ya yambo (Première League) na lisanga ya balongi (ligue des Champions). Na 2009 bakoteka ye na talo eleki batalo nioso wuto ndembo ebanda (ba millio 94 ya Euro) tango alongwe Manchester pona Real Madrid, akolonga na lisanga ya ndembo ya Madrid bambano mingi, nasima ya mwa tango ya bolongi ye akokabwana na Real pona Juventus pona ba millio koleka 100 Euro akolonga bambano mibale kasi akolonga Lisanga ya balongi (ligue des Champions) te. Na 2021 akozonga na Manchester United pona ba millio koleka 25 mpe akolongwa na 2022 mpe akokende Al-Nassr FC pona boyokani ya likolo koleka.