Aller au contenu

Ekɔlɔ́

Útá Wikipedia.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.

Mwǎsí na ekɔlɔ́ enɛ́nɛ.

Ekɔlɔ́ ezalí ekelá etóngámí na mpɛkɔ́nsinga esúsu.