Ekeko ya bonsomi

Útá Wikipedia.
Ekeko ya bonsomi ya New York ezali moko ya bikeko oyo elukami minga na bapaya.
Ekeko ya bonsomi ya New York na ba Amerika.

Ekeko ya bonsomi ya New York na Lisangá lya Ameríka.

Ekeko ya bonsomi to bonsomi oyo ezali kongɛngisa mokili, to kaka Bonsomi, oyo eyebani mingi na nkombo Ekeko ya bonsomi, ezali moko ya biloko oyo eyebani mingi na Lisangá lya Ameríka. Ekeko yango ya monene ezali na New York, na Liberty Island, na nsé ya Manhattan, na esika oyo ebale Hudson ekɔtaka mpe pene na Ellis Island.

Etongamaki mpe esangisamaki na Falansia, na likanisi moko na 1865 ya moto ya mibeko Édouard Laboulaye, na tango ya bosangisi ya bopanzi sango ya mokolo na mokolo ya "Le Phare de la Loire" mpo na kokumisa mwasi akufelá mobali ya Abraham Lincoln, ekeko yango, bayi Amerika bapesaki ya bayi fransi, na elembo ya boninga, mpe emonisami na moi makasi mokolo 28 ya sánzá ya zómi ya 1886 na miso ya Mokonzi ya Lisangá lya Ameríka, Grover Cleveland mpo na mbula nkama ya lisakoli ya Lipanda ya Amerika.