Justin Bieber

Útá Wikipedia.
Bieber mwa 2015

Justin Drew Bieber azalí moyémbi wa Kanadá, abótámáká o mokɔlɔ mwa yambo sánzá ya mísáto, mobú mwa 1994, o Stratford, Ontario. Loyémbo la yě One Time luzalí bolóngi ya monɛ́nɛ. Akóláká o Ontario mpé na mibú 12 amekánáká na bayémbí basúsu ba mbóka ya yě o momekano mwa Stratford Idol. Alóngáká na motángo ya míbalé. Sikáwa avándí o Atlanta, Georgia.