Kapitalismɛ

Útá Wikipedia.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.
Adam Smith, 1723 - 1790

Politiki ya kapitalismɛ elingí koloba politiki wapi bokulaka mpe matomba ya mosala mazalí mpɔ na basali tɛ kasi mazalí mpɔ na bomongo ya bokulaka babéngaka bango bakapitalistɛ elingí koloba bakóló-bokulaka mosɔlɔ.