Kelvin

Útá Wikipedia.

Kelvin (elembo K, mpɔ̂ na Lord Kelvin) ezalí lomeko ya SI mpɔ̂ na komekola eyángala ya bilɔ́kɔ. Ezalí na molaí lokóla Celsius kasi 0 K ekokí -273,15 °C. Bakomí « kelvin » na k mokɛ́, tǒ elembo K eye eyambólámí na elembo ° tɛ́.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.