Kristadelfe

Útá Wikipedia.
Christadelphian Chapel, Buffalo, New York

Kristadelfe. Kombo Kristadelfe, eponamaki mpona kolakisa boyokani kati ya Kilisto na bayekoli naye. Mokanda ya boyokani ya sika ekomama na monoko ya ba Gril,mpe nkombo. Christadelfe, ekabwani na kombo mibale "Christos mpe Adelphos", elingi koloba < ndeko kati na Kristo > maye eza na mokanda ya (Bakolosayi 1:2).[1]

Nkombo oyo eponamaki na eleko ya lisanga ya ba mbula 19 na ndeko John Thomas oyo atambolaki mingi na mboka USA mpe na Grande-Bretagne. Lolenge naye ya kopanza sango malamu, esepelisaki mingi bâto ebele,bazuaki libatisi mpe ba komi ba Kristadelfe ebongo ekomi lingomba monene na kati ya mokili mobimba. Na yango, ezolakisa ete Kristadelfe, azo landa kondima moko na Kristo na ba ntoma. Ba Kristadelfe ba tangaka mokanda ya nzambe mikolo nionso, na mbula moko "boyokani ya kala mbala moko na boyokani ya sika mbala mibale".

Bolakisi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

  1. https://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/christadelphians_1.shtml