Léonard Ya Vinci

Útá Wikipedia.

Léonard Ya Vinci (15 avril 1452 - 2 mai 1519 ) Azalaka Mopakoli ya Italia

Mayé Azala[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Abotama na Vinci o mokolo ya 15 avril 1452 .

Mayé Asala[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Bowéyi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Akufaka na mokolo ya 2 mai 1519 na Amboise Na Italia

O Libanda ya awa[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Mituya ya miké[kokoma | kobɔngisa mosólo]