Likámá

Útá Wikipedia.
Likámá

Likámálikáma lizalí likambo liye libánámí tɛ́ mpé likokí kobébisa ezalela ya moto, elɔ́kɔ tǒ nyama yɔ̌kɔ́.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.