Aller au contenu

Likélélé

Útá Wikipedia.
Likélélé

Likélélé (boyíké makélélé) lizali Nyama ekɛ́ na mapapú mpé epumbwaka. Likélélé lya mobali etíyaka makɛlɛ́lɛ sɔ́kí litútí mɔ̌kɔ́ ya lipapú lya lyango na lisúsu. Liliyaka matíti mpé libómbanaka o nsé ya mabelé. Liliyamaka epái ya bato baye bafándaka o esóbé mpé na engúmba-mokonzi Kinsásá. Mpó na kolikanga, ekosengéle éte ótímola mabelé kolandaka nzelá ya lyangó.

Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.