Likanza

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki
Likanza lya embembé.
Mintungá mpé mikúwa mya likanza lyɔ̌kɔ́.

Likanzalikáká lizalí eténi ya lobɔ́kɔ lwa moto eye ezalí na minsai mítáno mpé lopɔsi.

Tupaia javanica, Homo sapiens