Mɔ̌tɔ

Útá Wikipedia.
Mɔ̌tɔ mwa nkóni.

Mɔ̌tɔ mosálémí ntángo elɔ́kɔ ezalí kopela tǒ kozíka. Ebimísí molungé lokóla mwǐnda mpé eyángala.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.