Maladi ewutaka na makambo ya bolingo

Útá Wikipedia.
genital wart (female)
genital wart (male)
Herpes genitalis (male)
Kosala bolingo esika ya liboso

Maladi ewutaka na makambo ya bolingo ezali eloko ya kokamwa te, mpo nakati ya batu 10 moto moko akozala nayango. Soki ozali kobimisa mayi ya bosoto esika ya sekele, to ozali na pota na koyoka mpasi okoki kokende komeka oyeba soki okumbi maladi ewutaka na makambo ya bolingo. Maladi ewutaka na makambo ya bolingo oyo eyebani mingi yango oyo: Chlamydia, Gonorrhoea, <Genital Warts> na Herpes Genitalis.

Okokumba maladi ewutaka na makambo ya bolingo na nzela ya:

Nzela nini ya koyeba maladi ewutaka na makambo ya bolingo?[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Maladi ewutaka na makambo ya bolingo ezali ya ndenge na ndenge mpe bato mingi bayebi te soki bazali nayango, mpo tango mosusu nzela ya kolakisa emonanaka te. Kasi soki omoni biloko oyo tokomi awa na nse, okoki kokende na bato ya sante bameka mpe ozua nkisi pamba na ndenge ya sekele. Nzela ya koyeba yango oyo:

  • Esika ya sekele kobimisa mai mingi koleka
  • Pota esika ya sekele
  • Kongwenye na esika ya sekele
  • Mpasi na tango ya kosuba
  • Mpasi na tango ya kosala bolingo

Maladi ewutaka na makambo ya bolingo mingi bakoki kobikisa. Kasi soki etuli, maladi ewutaka na makambo ya bolingo misusu ekobebisa nzoto libela lokola kozanga mwana mpoya basi na mibali. Komeka mpe kuzua nkisi mpoya maladi ewutaka na makambo ya bolingo ekosalama na Sexual Health Clinics / GUM clinics.

Komeka mpoya maladi ewutaka na makambo ya bolingo ezali nini?[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Komeka esalamaka na dokotolo to efimiele mpe bakoki kosenga kotala nzoto nayo na esika ya sekele. Tango mosusu bakosenga makila to mosuba na mayi ya esika ya sekele.