Mbúla ya bokóli mpɔ̂ ya mapɔnɔmi

Útá Wikipedia.

Mbúla ya bokóli mpɔ̂ ya mapɔnɔmimbúla ya kopona ezalí mbúla eye etángémí na mibéko ‘te moto asengélí kokokisa yambo ya kozwa likokí lya kosála mapɔnɔmi.