Mbulú

Útá Wikipedia.
...
...

Mbulú ezalí nyama ya mabɛ́lɛ mpé nyama na milongo ya ba imbwa na ba imbwa ya zamba. Azalaka sé na Afríka na Azía.

Bizaléli[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Ba liaka sé misuni,bosololi na bango ezali na maloba. Biléyi alingaka kolia ezali magorodo, ba ndɛkɛ.

Molongo ya ba mbulú[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Ewutéli ya kombo na makot[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Kombo ya mbulu na falansé ezali Chacal kombo liango ewuti na sanskrit.

Na bonzambe[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Na bonzambe ya Ejipto ya kala, mbulú azalaka nzambe ya Liwa. Kombo na yé ezalaka Anubis.

Elélo ya mbulú[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Elélo ya mbulú ezalí ya mitindo ebele.

Mazita o libanda[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Mituya ya miké[kokoma | kobɔngisa mosólo]