Mobáli

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki
Liyémi ya mobáli

Mobáli azalí moto akɛsɛ́ní na mwǎsí o nzóto mpé na ezalela. Azalí mpé moto molómi.