Aller au contenu

Mobéko

Útá Wikipedia.

Mobeko ezali na bandimbola mingi kasi mibale nde ezongaka mingi :

1. Mobeko lokola motindo Na makanisi oyo, mobeko ezali motindo ya mokonzi mipesami mpoya basali na ye.

2. Mobeko lokola Etambwiseli ya mboka Awa mobeko ezali posa ya ekolo na nzela ya balobeli na ye kokekela etambwiseli ya malamu mpe kopamela bizaleli ya mbindo.

Ndakisa : mobeko ma nzela ; mobeko mya mapinga ; mobeko likonzi mpe misusu...

Mbotama[kokoma | kobɔngisa mosólo]

mobeko ebotami na lisanga ya batu mpo moto moko azali na posa ya mibeko te tango aza ye moko... posa wana ekobotama tango bato bakosangana pona kokela ekolo.

Na latin balobi "Ubi societas, Ubi Jus" yango elakisi ete soki ekolo ezali te, mibeko lokola ezali te, kasi soki mibeko ezali te ekolo mpe ekozala te. soki bato mibale misato basangani esengeli kotia ndelo na makoki ya moko na moko pona komibatela na boniama o kati ya moto.

Moto o kati na ye, ayokaka mposa wana ya kosala mbeba, bato ya mayele bamekaka kopesa ndimbola na posa wana kasi mobeko ekelama mpe pona kobatela bamoko na bizaleli ya basusu.

Motindo to ntina ya mobeko[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Ntina ya mobeko ezali kobatela makoki ma biso lokola basongolo mpe kotambwisa bomoyi bwa biso okati na ekolo.