Aller au contenu

Mokɔlɔ mwa eyenga

Útá Wikipedia.

Mokɔlɔ mwa eyenga, mwa eyengalomíngo mozalí mɔkɔlɔ o mpɔ́sɔ. Mozalí mokɔlɔ mwa nsúka ya mpɔ́sɔ o lokótá lingála, kasi mokokí kozala mokɔlɔ mwa yambo ya mpɔ́sɔ o nkótá isúsu.

Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.