Mondɛ́lɛ́ (nyama)

Útá Wikipedia.

Mondɛ́lɛ́ mopúmbwí o likoló lya mbú.

Mondɛ́lɛ́ mozalí nyama ya mabɛ́lɛ movándaka o ntéi ya mbú. Mozalí nyama ya mabɛ́lɛ ya monɛ́nɛ mpé bozitó koleka nyama insɔ́. Mindɛ́lɛ́ ya monɛ́nɛ koleka ekokí komeka 35 m, mpé 150 000 kg.

Mǐno ma mindɛ́lɛ́ mazalí na molai maye makɔngɔlɔkɔ nyama ikɛ́ ya mái (planctons) mpɔ̂ na kolíya.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.