Mosapi mwa lokolo

Útá Wikipedia.
Misapi mya lokolo

Mosapi mwa lokolo muzalí eténi ya nzóto.

Sur les autres projets Wikimedia :


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.