Ndenge ya Misala

Útá Wikipedia.
Kotambuisa bana na zaladini ya Afghanistan


Mpo na ntango muke[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Misala oyo etali kobatela “mpo na tango muke” edzali kopesa epai nayo lolenge oyo ebongisami mpo na bana. Ba ntango oyo ya kobatela eumelaka na pembeni nkonga misato na ndambo.

Ba ntango yango ya kobatela bana mpo na ntango muke yango oyo:

  • Kotambuisa bana na zaladini (Jardins d’enfants);
  • Kelasi ya bana ya mike mike (les maternelles Montesori);

Mosala mosusu ya lolenge oyo etalaka banaya mbula mibale kino na mitano.

Mpo na ntango ebele[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Misala mpo na bobateli mpo na ntango ebele kopesa epa nayo ba bisengeli ya koyamba bana uta nsanza mitano (5) kino mbula mitano (5). Na liboke oyo ya bana tozali na misala, mpo na ba oyo badjali kokola (day nursing) mpe esika ya kobokola bana mike mike mpenza (Crèche).

Ntango na ntango[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Misala mpo na bobateli mpo na ntango na ntango “Drop in the centre” na, ba bisika oyo ba kotekaka biloko, bisika ya kobeta ndjango mpe kolekisa ntango, bisika ya bolakisi, bitano ya ndenge na ndenge lokola MJC to mpe bisika nyonso bipai baboti ba salaka misala wana ezwaka bana uta kobotama(0) kino mbula mitano (5).

Mobokoli ya mwasi.[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Ba mibokoli ya basi ba batelaka bana na ba ndako ya bango moko. Badjali kopesa mosala ya lolenge loye na mbula mobimba to na mokolo mobimba na moyi to ndambo ya mokolo.

Bobateli nsima ya kelasi[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Ba misala ya bobateli “ na sima ya Kelasi” midjali na kati ya biyekelo, na bisika bisangisaka bayi-mboka, bitando minene to bisika mosusu. Batalaka bana oy basilisi mokolo na bango ya kelasi kino ngonga ya zomi na moambi (18 heures), mpe ntango ya bopemi ya kelasi.

Ma ngomba ya Baboti mpe Bana[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Mangomba oyo ebiangami mangomba baboti mpe bana basanganaka ntango na ntango na ba nzinga nzinga na bango. Misala mibongisami mpo na bana mpo na kopesa ntango epai na ba boti ba kutanaka mpe basangisaka ba makanisi na bango.

Misala ya moto moko mpe oyo ya bai mboka[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Moko moko na misala oyo etangiami na likoloawa epesameli na kompani ya moto ye moko to me oyo ya bai mboka. Mosala “ya kompani ya moko ye moko”etambolisami na moto moko oyo mpe adjali mokolo ya bisika (bisika ya kotika bana adjali na ba ndako ya batu). Ntalo edjali na bokeseni mpe ekoki ko djala ntalo makasi. Mosala “oyo ya bai Mboka” esungami na mbula matali mpe elukaka na yango kosala misolo mpo na yango te; lisanga ya batambwisi oyo esalami na baboti mpe na baoyo bafandi na nzinga nzinga yango nde kotala makambo nyonso. Misala “oyo ya bai mboka” na motuya ya malamu koleka “oyo ya ba kompani to ya mot ye moko”