Aller au contenu

Nkɔ́si

Útá Wikipedia.
Nkosi ya mobáli o Kenya

Nkɔ́si, tǒ ntámbwe ezalí nyama ya mabɛ́lɛ ya esóbé ya Afríka. Ezalí nyama ya míbalé na monɛ́nɛ o libóta lya nyaú mpé nkɔi, nsíma ekwá. Nkɔ́si ya bokóló ya mobáli ezalí na bokóló mobɛtɛ o likoló lya motó mpé o bosó bwa mokɔngɔ.