Shawarma

Útá Wikipedia.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki

shawarma ezali biléyi ya ba libané.

Elambéli[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Ezalaka na musuni ya soso, ya ngombe to ya meme.

Mazita o libanda[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Mituya ya miké[kokoma | kobɔngisa mosólo]