Sukáli

Útá Wikipedia.
mbuma ya Sukáli
Sukáli ya ndéngé na ndéngé
koko ya kokata
Photo of standing and fallen cane
Elanga ya koko o Madeira
Elanga ya betterave ya sukáli
Mbala ya betterave ya sukáli iye basálelaka sukáli

Sukáli ezalí mái ma koko tǒ ya mweté mosúsu lokóla (*betterave sucrière) maye bakaúsi mpé bamakómisi mbúma ya ikɛlɛkɛtɛ́ tǒ mputulú.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.