Aller au contenu

Taksí

Útá Wikipedia.
Taksí o Bogota
Ebelé ya Taksí o New York City

Taksítakisí ezalí mótuka ya kofútela na motámbwisi-mótuka. Ntálo ya kofútela ekokí na emekeli ya mosíka tǒ ya eleko.

Taksí ekspresi ezalí loléngé la taksí yɔ̌kɔ́.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.


Ekúmbi

Likalo · Pusupúsu · Nkíngá · Mobilette · Tukutuku · Mótuka · Kaminyɔ · Bendabénda
Toleka · Taksí Ekspresi · Taksí · Taksíbísí · Bísi · Fúlafúla · Engbunduka
Mpɛ́po · Elikɔptɛ́lɛ
Bwǎto · Kaoka · Pakapáka · Ebeí · Ebengi · Ekátiseli · Masúwa