Aller au contenu

Denis Mukwege

Útá Wikipedia.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.
Mónganga Denis Mukwege o 2009.

Denis Mukwege azalí mónganga-bomwǎsí mwa Kongó-Kinsásá, mpé mokambi mwa makokí ma moto. Abótámí o mokɔlɔ mwa yambo, sánzá mísáto, mobú 1955.

Mukwege azalí mwǎna mwa nganga misíoni. Azalákí moyékoli o Athénée royal mpé o institut Bwindi o Bukavu. Ayékólákí o UNIKIN mpɔ̂ na mibú míbalé. O mobú 1976 abandí koyékola bónganga o Burundi mpé okómí móngana o mobú 1983. Asálákí o lopitálo la Lémera mpɛmbɛ́ni Bukavu.

O mobú 1984 abandí koyékola bónganga-bomwǎsí o Angers na Falansia. O 1989 azóngí na lopitálo la Lémera no mosála mwa mónganga mokonzi.

O mobú 1996, na etumba ya yambo ya Kongó, akímí na Nairobi o Kenya. Nsima etumba yangó azóngí na Kongó mpé abandí lopitálo la Panzi. O lopitálo langó asálísí bǎsí bazokí na botɛ́mɔli.

O mobú 2008 azwí Litómba lya makoki ma moto lya Lisangá lya Bikólo bya Molɔ́ngɔ́.