Idrojɛ́ní

Útá Wikipedia.
Idrojɛ́ní
H,1.jpg
Makoki bayike
-

H

Li
- ← H → He
H-TableImage.svg
Etánda mobimba
Nkombo Idrojɛ́ní
ZElembo 1H
Série chimique Makɛ́lɛ tɛ́
Lingómba, Eleko, blok 1, 1, s
Masi ya mbinga 0,0899 kg/m3
Bokasi ya Mohs
Lángi Eza tɛ́
Makoki ya atome
Masi ya atome 1,00794 u
Nsasa(reyo) ya atome
(calc.)
25 (53) pm
Reyo ya
covalence
37 pm
Reyo de
van der Waals
120 pm
Configuration
électronique
1s1
Baélectron na
niveau d'énergie
1
Boyangeli(état) ya oxydation
(oxyde)
1
amfoter
Structure
cristalline
Exagonal
Makoki ya Fízíkí
État ordinaire Gaz
Température
de fusion

14,025 K

Température
de vaporisation
20,268 K
Énergie de fusion 0,05868 kJ/mol
Énergie
de vaporisation
0,44936 kJ/mol
Mbinga ya mole 11,42×10-3 m³/mol
Pression de vapeur 209 Pa na 23 K
Vitesse du son 1 270 m/s à 20 °C
Misusu
Électronégativité
(Pauling)
2,2
Chaleur massique 14 304 J/(kg.K)
Conductivité électrique S/m
Conductivité thermique 0,1815 W/(m.K)
1er potentiel d'ionisation 1 312 kJ/mol
Isotope
isotope1H | an=99,985 | n=0
isotope2H | an=0,015 | n=1
isotope3H | an=syn. | pr=12,33 a
md=β- | ed=0,019 | pd=3He
isotope=4H | an=syn.| pr=? | md=n | ed=2,980 | pd=3H

idrojɛ́ní ezalí gázi. Elembo ya yangó « H ». Elekí mopɛpɛ na pɛ́pɛ́lɛ́, mbala zómi na mínei.

Idrojɛ́ní

Sɔ́kí atome ibálé ya idrojɛ́ni esangání na atome yɔ̌kɔ́ ya oksijɛ́ní, epɛ́sí mái.


Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.