Aller au contenu

Idrojɛ́ní

Útá Wikipedia.
Idrojɛ́ní
Makoki bayike
-

H

Li
- ← H → He

Etánda mobimba
Nkombo Idrojɛ́ní
ZElembo 1H
Série chimique Makɛ́lɛ tɛ́
Lingómba, Eleko, blok 1, 1, s
Masi ya mbinga 0,0899 kg/m3
Bokasi ya Mohs
Lángi Eza tɛ́
Makoki ya atome
Masi ya atome 1,00794 u
Nsasa(reyo) ya atome
(calc.)
25 (53) pm
Reyo ya
covalence
37 pm
Reyo de
van der Waals
120 pm
Configuration
électronique
1s1
Baélectron na
niveau d'énergie
1
Boyangeli(état) ya oxydation
(oxyde)
1
amfoter
Structure
cristalline
Exagonal
Makoki ya Fízíkí
État ordinaire Gaz
Température
de fusion

14,025 K

Température
de vaporisation
20,268 K
Énergie de fusion 0,05868 kJ/mol
Énergie
de vaporisation
0,44936 kJ/mol
Mbinga ya mole 11,42×10-3 m³/mol
Pression de vapeur 209 Pa na 23 K
Vitesse du son 1 270 m/s à 20 °C
Misusu
Électronégativité
(Pauling)
2,2
Chaleur massique 14 304 J/(kg.K)
Conductivité électrique S/m
Conductivité thermique 0,1815 W/(m.K)
1er potentiel d'ionisation 1 312 kJ/mol
Isotope
isotope1H | an=99,985 | n=0
isotope2H | an=0,015 | n=1
isotope3H | an=syn. | pr=12,33 a
md=β- | ed=0,019 | pd=3He
isotope=4H | an=syn.| pr=? | md=n | ed=2,980 | pd=3H

idrojɛ́ní ezalí gázi. Elembo ya yangó « H ». Elekí mopɛpɛ na pɛ́pɛ́lɛ́, mbala zómi na mínei.

Idrojɛ́ní

Sɔ́kí atome ibálé ya idrojɛ́ni esangání na atome yɔ̌kɔ́ ya oksijɛ́ní, epɛ́sí mái.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.