Nkɔ́kɔ

Útá Wikipedia.
Nkɔ́kɔ-mwási azalí kosakana na ndaola ya yě ya mobáli.

Nkɔ́kɔ azalí moto (mwǎsí tǒ mobáli) nyonso óyo azalí na bǎna baye babótá bǎna basúsu.


Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.