Nzela ya kopekisa zemi

Útá Wikipedia.

Nzela ya kopekisa zemi ezali mingi. Okoki mpe kozua kapoti ebatela yo na bokono nyonso ya sekele na sida. Sango nyonso likolo ya contraception babatela sekele.

Nzela ya mbangu ya kopekisa zemi ezali nini?[kokoma | kobɔngisa mosólo]

'Emergency contraception' ekosalisa soki osalaki makambo ya bolingo kasi na nzela ya kopekisa zemi te, to okanisi te zela nayo ya kopekisa zemi esalaka malamu te. Mikolo mitano sima ya kosala bolingo okoki kosenga emergency contraception, kasi malamu oluka misalisi mbangu, toloba, mikolo misatu sima ya kosala bolingo. Nakati ya mikolo misatu bakopesa yo nkisi ya 'emergency contraception' mbala moko kasi soki mikolo mitano esieleki esengi batiya eloko ya kopekisa zemi na nzoto nayo esika ya sekele. Soki oyi mbangu nde esalaka malamu kopekisa zemi.

Nazua wapi 'emergency contraception'?[kokoma | kobɔngisa mosólo]

Nzela ya kuzua 'emergency contraception' yango oyo: